Αιτήσεις τοποθέτησης
ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Είσοδος με κωδικούς ΠΣΔ

Προσοχή! Για αποφυγή προβλημάτων χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το Mozilla Firefox ή το Google Chrome ή το Microsoft Edge


Οδηγίες

Για αναλυτικές οδηγίες κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης από εδώ

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή, παρακαλώ εισάγετε τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο ΠΣΔ.

Η αυθεντικοποίησή σας με τους προσωπικούς κωδικούς του ΠΣΔ επέχει θέση υπογραφής της αίτησης, με βεβαίωση του γνησίου της. Συγχρόνως η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8 Ν.1599/1986

Μετά την είσοδό σας επιλέξτε τύπο αίτησης και ενημερώστε το υποχρεωτικό πεδίο "Τηλέφωνα επικοινωνίας" προκειμένου να προχωρήσετε στην αίτηση-δήλωση τοποθέτησης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά όσες φορές θέλετε την αίτησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσωρινή αποθήκευση δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν την υποβάλετε οριστικά.

Mπορείτε να τροποποιήσετε την οριστικοποιημένη αίτηση έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία οριστικοποιημένη αίτησή σας πριν την λήξη της προθεσμίας.Μόνο σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος καλέστε 2310503789.