Αιτήσεις τοποθέτησης
ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης


Τύπος Αίτησης
ΑΜ
ΑΦΜ
Κωδικός**Είσοδος με κωδικούς ΠΣΔ

Προσοχή! Για αποφυγή προβλημάτων χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το Mozilla Firefox ή το Google Chrome ή το Microsoft Edge
**Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε προηγούμενη αίτησή σας πρέπει να εισάγετε και τον Κωδικό Επεξεργασίας που αναγράφεται στην εκτυπωμένη αίτησή σας, αλλιώς για νέα αίτηση αφήστε το πεδίο κενο.


Οδηγίες

Για αναλυτικές οδηγίες κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης από εδώ

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή, παρακαλώ εισάγετε τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο ΠΣΔ.

Η αυθεντικοποίησή σας με τους προσωπικούς κωδικούς του ΠΣΔ επέχει θέση υπογραφής της αίτησης, με βεβαίωση του γνησίου της. Συγχρόνως η αίτηση επέχει θέση υπευθυνης δήλωσης άρθρου 8 Ν.1599/1986

Μετά την είσοδό σας επιλέξτε τύπο αίτησης και ενημερώστε το υποχρεωτικό πεδίο "Τηλέφωνα επικοινωνίας" προκειμένου να προχωρήσετε στην αίτηση-δήλωση τοποθέτησης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά όσες φορές θέλετε την αίτησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προσωρινή αποθήκευση δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν την υποβάλετε οριστικά.

Mπορείτε να τροποποιήσετε την οριστικοποιημένη αίτηση έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία οριστικοποιημένη αίτησή σας πριν την λήξη της προθεσμίας.Μόνο σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος καλέστε 2310503789.