ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ανεστραμμένη τάξη».


ΑΜ
ΑΦΜ
Προσοχή! Για αποφυγή προβλημάτων χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το Mozilla Firefox ή το Google Chrome ή το Microsoft Edge
* Οι αναπληρωτές πρέπει να συμπληρώσουν το Α.Φ.Μ στο πεδίο Α.Μ.
Δηλαδή το Α.Φ.Μ τους, το συμπληρώνουν και στα 2 πεδία (στο Α.Μ. και Α.Φ.Μ.)