ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο