ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής

και την προθεσμία υποβολής των προσφορών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο