ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο