ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο