ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

με διόρθωση του αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο