2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς το πρόγραμμα της εκδρομής

και την καταληκτική ημερομηνία προσφορών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο