ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς τον προορισμό της εκδρομής και την προθεσμία υποβολής των προσφορών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο