ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς τον αριθμό των μαθητών και των συνοδών, τον αριθμό των πούλμαν και την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο