Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 07/04/2017 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Διοικητικών Υπαλλήλων Μακεδονιάς-Θράκης του Υπουργείου Παιδείας.

Ως εκ τούτου, και λόγω της συμμετοχής μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, η ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης αναμένεται να υπολειτουργήσει και ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του κοινού ή άλλες δυσλειτουργίες. 

Ειδικά όσον αφορά το Τμήμα Αναπληρωτών ανακοινώνεται ότι το τμήμα αυτό δεν θα μπορέσει να δεχθεί δικαιολογητικά που αφορούν στην εγγραφή των υποψήφιων αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές παρακαλούνται να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Για όποια ενδεχόμενα προβλήματα προκύψουν στις 07/04/2017 ζητούμε την κατανόησή σας.