Σας πληροφορούμε ότι λόγω της ετήσιας εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των Διοικητικών υπαλλήλων που λαμβάνει χώρα άυριο στις 19-4-2019, η ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.