Παρακαλούμε να μη ληφθεί υπόψη καμία αποστολή e-mail μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης και αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, διότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο αποστολής e-mail (spam) από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. προς τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας και προς τις Διευθύνσεις Δ.Ε. σε όλη την επικράτεια.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης