Στις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ με τίτλο " Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 11 Νοεμβρίου 2020" και συγκεκριμένα στη σελίδα 4 δίνονται οδηγίες για την  περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΘΕΤΙΚΟ για τον νέο κορωνοϊό. 

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο που αποστέλλουν οι Διευθύντριες/Διευθυντές ή οι  Υπεύθυνοι Covid-19 των σχολικών μονάδων στην Υπηρεσία μας για να αναφέρουν το επιβεβαιωμένο κρούσμα που έχουν στο σχολείο τους  είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι εξής 3 ημερομηνίες:

1.       Ημερομηνία διενέργειας του test  για COVID-19.

2.       Ημερομηνία εμφάνισης συμπτωμάτων.

3.       Ημερομηνία  τελευταίας προσέλευσης του κρούσματος στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμήματος ή/και σχολικής μονάδας είναι αναγκαία η ΑΜΕΣΗ δήλωσή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο