Η εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epilogi_ypeythynon_sepehy_2013-2014.pdf)0542 kB