Πληροφορίες για θέματα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων στα τηλέφωνα: 

      2310503737-2310503738

       Ώρες κοινού 09:00-14:00.