ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο