Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1825

Ενόψει της αναδιάρθρωσης κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31 Α), η ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η Ιστοσελίδα θα επικαιροποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης για τα θέματα που τους αφορούν.