ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής έργων  του Γραφείου Αγωγής Υγείας στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου με θέμα "Εμπειρίες από την τάξη και το διάλειμμα" μέχρι την Τετάρτη 13 Μαίου 2015.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία