Τονίζεται ότι τα σχέδια υλοποίησης προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έως 21 Δεκεμβρίου 2018, και ταυτόχρονα να συμπληρωθεί η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:  https://goo.gl/forms/2eiZvBXFnBxxk6zt1

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία