Τονίζεται ότι τα σχέδια υλοποίησης προγραμμάτων (μαζί με πρακτικό συλλόγου διδασκόντων και ονομαστική κατάσταση μαθητών) πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έως 20 Δεκεμβρίου 2019, και ταυτόχρονα να συμπληρωθεί η παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/sebbggMdw86jqAza8

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία