Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας, της Διάθεσης ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων των μεταταγέντων και νεοδιοριζομένων
να υποβάλουν ηλεκτρονικά, δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο σύνδεσμο


https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Το σύστημα θα είναι ανοιχτό για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις από σήμερα Πέμπτη 16-09-2021 έως και αύριο Παρασκευή 17-09-2021 και ώρα 14:00΄.
Μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών ως τελική αίτηση θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη. Οι αιτήσεις δεν χρειάζεται να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας.

Πληροφορίες
Τμήμα ΠΥΣΔΕ 2310 503726, 2310503729, 2310 503793
Τμήμα πληροφορικής: 2310 503754

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας μας στην ιστοσελίδα της https://srv-dide-a.thess.sch.gr
Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία