ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία