ΕΠΕΙΓΟΝ

Η ανακοίνωση αφορά ΟΛΑ τα σχολεία της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο