Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι καθηγητές του κλάδου Πληροφορικής των Σχολικών Μονάδων.

 

Οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων καλούνται να αφιερώσουν μερικά λεπτά ώστε να αναγνωσθεί το συνημμένο 

κείμενο, εφόσον δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας,

στην πρωινή συγκέντρωση-προσευχή της ερχόμενης Δευτέρας 09-12-2013