ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ(Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητικές ταυτότητες που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της προηγούμενης Υ.Α. είναι σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται επανέκδοση σύμφωνα με το υπόδειγμα της νέας Υ.Α.190677/10-11-2016/Δ5
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
  3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
  4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ(ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 18)
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 24)
  7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ(ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 20)
  8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ(ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 22)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία