ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο