Η Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης δρομολογεί έκτακτη διαδικτυακή Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Παρουσίαση -  Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού – 2022» την Δευτέρα 18/7/2022, 11.00-13.00 και σκοπό την ενημέρωση τελειόφοιτων και απόφοιτων (10%) Λυκείων ευθύνης της,  χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas Α.Ε. όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. Β΄ 3882/12-9-2020.

Ακολουθεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος εγγραφής:

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?RGID=r3942350422efd1a74d0625be342c3d3a