Παραλαβή Πτυχίων του ΚΠγ περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2017, ότι από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και κάθε μέρα 09:00-14:00 μπορούν να παραλαμβάνουν από την Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Σαπφούς 44, 5ος όροφος, Γραμματεία) τα πτυχία τους, αυτοπροσώπως ή μέσω των κηδεμόνων τους (οι ανήλικοι), ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.