ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα Πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019, οι οποίοι/ες είχαν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης, είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από τη ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης από τη Γραμματεία στον 5ο όροφο, Σαπφούς 44, από Τετάρτη 18/12/2019, 08:00-15:00.

Η παραλαβή γίνεται από τον ίδιο/α επιτυχόντα/επιτυχούσα με την επίδειξη πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης κλπ.) ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο ή, προκειμένου για ανήλικους/ανήλικες, από τον/την κηδεμόνα τους.