Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) – Ομάδα Α στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων (ΥΑ Φ151/22071/Β6/26-2-2009, ΦΕΚ 373/Β/3-3-2009).
Τροποποιήσεις:
1. ΥΑ Φ.151/2996/Β6/13-1-2010 (ΦΕΚ 55/Β/25-1-2010)
2. ΥΑ Φ.151/68639/Β6/14-6-2010 (ΦΕΚ 922/Β/25-6-2010)
3. ΥΑ Φ.151/17193/Β6/10-2-2011 (ΦΕΚ 346/Β/4-3-2011)
4. ΥΑ Φ.151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307/Β/16-6-2011)
5. ΥΑ Φ.151/50021/Β6/3-5-2012 (ΦΕΚ 1476/Β/3-5-2012)
6. ΥΑ Φ.151/21810/Β6/15-2-2013 (ΦΕΚ 358/Β/19-2-2013)
7. ΥΑ Φ.151/84573/Β6/20-6-2013 (ΦΕΚ 1523/Β/21-6-2013)