ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  MenoumeSpiti

 

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν, για την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας και για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται η επικοινωνία με την Διεύθυνσή μας, η υποβολή αιτήσεων και εγγράφων, να γίνεται, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο e-mail:  mail@dide-a.thess.sch.gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (2310 503705). Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, κρίνεται σκόπιμο να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας.

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αφού ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της υπόθεσής τους, θα γίνεται και πάλι με τον ίδιο τρόπο.

Σε περίπτωση που απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος, αυτό θα γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο (για να μην υπάρχει συνωστισμός), ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.