Αναλυτικά ανά κλάδο επιλέγονται:

Κλάδος ΠΕ02: Οι πρώτοι 32 του αντίστοιχου πίνακα

Κλάδος ΠΕ03: Οι πρώτοι 36 του αντίστοιχου πίνακα

Κλάδος ΠΕ04.01: Οι πρώτοι 13 του αντίστοιχου πίνακα

Κλάδος ΠΕ04.02: Οι πρώτοι 4 του αντίστοιχου πίνακα

Κλάδος ΠΕ06: Οι πρώτοι 5 του αντίστοιχου πίνακα


Η Δ.Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης καλεί τους επιλεγέντες καθηγητές να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση μας μέχρι την Τρίτη 18-02-2014 και ώρα 12:00 στα τηλέφωνα 2310-503734,738. Επίσης οι επιλεγέντες καθηγητές οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση μας την Τετάρτη 19-02-2014  μέχρι τις 12:00 για την υποβολή δήλωσης τοποθέτησης τους σε ΣΚΕΔ της περιοχής ευθύνης μας.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ανάγκες των ΣΚΕΔ από τους παραπάνω επιλεγέντες καθηγητές θα κληθούν να αναλάβουν οι αμέσως επόμενοι καθηγητές

με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης του πίνακα.

Ακολουθούν πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο με σειρά κατάταξης.