Επικαιροποιημένοι πίνακες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα ΣΚΕΔ έπειτα από παραιτήσεις συναδέλφων και διορισμό σε μόνιμη θέση.

Σημειώνεται ότι αφορά μόνο τους κλάδους ΠΕ02 και ΠΕ03.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία