ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΤΗΣ Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ) ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5083897

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες -που βρίσκονται με κίτρινη σκίαση στον επισυναπτόμενο πίνακα -ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» :

-Nα παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΑΠΦΟΥΣ 44, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ) κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test που διενεργήθηκε εντός 48 ωρών πριν την προσέλευση), την Πέμπτη 18/11/2021 το αργότερο ως τις 11:00 σύμφωνα με την Εγκύκλιο Πρόσληψης Εκπαιδευτικών σε τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-22. 

-Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης και θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις τους, προσκομίζοντας παράλληλα το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΦΑΚΕΛΟ (επισυνάπτεται ο συμπιεσμένος ηλεκτρονικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ»). Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης την ίδια ημέρα.

Γι’ αυτό να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης μας για περαιτέρω ανακοινώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία