Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν φέτος
πρόγραμμα Περιβαλλονιτκής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετέχουν 
στο δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ που συντονίζει το ΚΠΕ Ελ. Κορδελιού & Βερτίσκου.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο