Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 211

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν φέτος
πρόγραμμα Περιβαλλονιτκής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετέχουν 
στο δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ που συντονίζει το ΚΠΕ Ελ. Κορδελιού & Βερτίσκου.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο