Μπορείτε να κάνετε αίτηση για συμμετοχή στην επιμορφωτική εκδήλωση μέχρι την Τρίτη 30/11/2021 εδώ: https://tinyurl.com/aj72ayyy

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο