Εκτύπωση

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ" 

Εφαρμογή "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ"

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Οδηγίες χρήσης Χαρτογραφικών Ορίων (αρχεία .kmz)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ-ΓΥΝΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ