Η λειτουργία των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα πραγματοποιείται

με τηλεκπαίδευση από την Τρίτη 3-11-2020 η οποία είναι υποχρεωτική.

Οι Διευθυντές των Λυκείων υποχρεούνται να αναρτήσουν το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης

και να ενημερώσουν τους μαθητές άμεσα μέσω Myschool για την μη προσέλευσή τους

στις σχολικές μονάδες και την έναρξη της τηλεκπαίδευσης.

Εκ της Διευθύνσεως