Ανακοινοποίηση του Χρονοδιαγράμματος μετά την παράταση των αιτήσεων

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο