ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία