Σε συνέχεια της εγκυκλίου 161532/ΣΤ4 7/10/2014 σχετικά με τη μεταφορά θέσεων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή απόδοσης κωδικών ασφαλείας είναι εν λειτουργία προκειμένου να μπορούν οι υποψήφιοι μεταφοράς θέσης που έχουν απωλέσει τον κωδικό ασφαλείας τους να μπορούν να αποκτήσουν ένα νέο.