Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 491

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ153_50373_Α5_30-04-2020 Καθορ. προγράμ. Πανελλ. Εξετ. μαθ. ημερ. και εσπ. ΕΠΑΛ γεν. παιδείας και ειδικότ., έτους 2020 - Ρ4Ν246ΜΤΛΗ-ΞΡΠ.pdf)Φ153_50373_Α5_30-04-2020 Καθορ. προγράμ. Πανελλ. Εξετ. μαθ. ημερ. και εσπ. ΕΠΑΛ γεν. παιδείας και ειδικότ., έτους 2020 - Ρ4Ν246ΜΤΛΗ-ΞΡΠ.pdf338 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ253.2_63024_Α5_26-05-2020 Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ 2020 - 9Ω2Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΙΚ.pdf)Φ253.2_63024_Α5_26-05-2020 Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ 2020 - 9Ω2Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΙΚ.pdf371 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_60743_Α5_21-05-2020 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών - ΦΕΚ 1967 τ. Β'_21-05-2020.pdf)Φ251_60743_Α5_21-05-2020 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών - ΦΕΚ 1967 τ. Β'_21-05-2020.pdf106 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ152_66793_Α5_01-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020 - 9ΨΩ946ΜΤΛΗ-ΟΡΦ.pdf)Φ152_66793_Α5_01-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020 - 9ΨΩ946ΜΤΛΗ-ΟΡΦ.pdf808 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ152_66842_Α5_02-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749.pdf)Φ152_66842_Α5_02-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749.pdf680 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ152_70425_Α5_09-06-2020 Συμπλήρ. της Φ152_66842_Α5_02-06-2020 'Πανελλ. εξετ. υποψ. με αναπηρ. και ειδ. εκπ. ανάγκες Ημερ. και Εσπ. ΕΠΑΛ έτους 2020' - ΩΧ7546ΜΤΛΗ-2ΙΝ.pdf)Φ152_70425_Α5_09-06-2020 Συμπλήρ. της Φ152_66842_Α5_02-06-2020 'Πανελλ. εξετ. υποψ. με αναπηρ. και ειδ. εκπ. ανάγκες Ημερ. και Εσπ. ΕΠΑΛ έτους 2020' - ΩΧ7546ΜΤΛΗ-2ΙΝ.pdf494 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ152_71484_Α5_11-06-2020 Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. έτους 2020.pdf)Φ152_71484_Α5_11-06-2020 Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. έτους 2020.pdf138 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_72354_Α5_11-06-2020 Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων.pdf)Φ251_72354_Α5_11-06-2020 Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων.pdf129 kB