Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ253.2_50371_Α5_30-04-2020 Καθορ. προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων - ΡΞΚΞ46ΜΤΛΗ-ΟΛΕ.pdf)Φ253.2_50371_Α5_30-04-2020 Καθορ. προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων - ΡΞΚΞ46ΜΤΛΗ-ΟΛΕ.pdf268 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ253.2_63024_Α5_26-05-2020 Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ 2020 - 9Ω2Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΙΚ.pdf)Φ253.2_63024_Α5_26-05-2020 Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και ΤΕΦΑΑ 2020 - 9Ω2Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΙΚ.pdf371 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_60743_Α5_21-05-2020 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών - ΦΕΚ 1967 τ. Β'_21-05-2020.pdf)Φ251_60743_Α5_21-05-2020 Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών - ΦΕΚ 1967 τ. Β'_21-05-2020.pdf106 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_66336_Α5_01-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 - ΩΔΟΚ46ΜΤΛΗ-Χ6Β.pdf)Φ251_66336_Α5_01-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 - ΩΔΟΚ46ΜΤΛΗ-Χ6Β.pdf487 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_66750_Α5_02-06-2020 Δελτίο εξεταζομένου παελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020 και  Υποψήφιοι για το 10 τοις εκατό των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.pdf)Φ251_66750_Α5_02-06-2020 Δελτίο εξεταζομένου παελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020 και Υποψήφιοι για το 10 τοις εκατό των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.pdf122 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_69037_Α5_05-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 63ΥΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤ7.pdf)Φ251_69037_Α5_05-06-2020 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 63ΥΓ46ΜΤΛΗ-ΓΤ7.pdf359 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_71222_Α5_10-06-2020 Συνοπτικές οδηγίες για τα ΕΚ, τα ΒΚ και τα ΕΕΚ των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020.pdf)Φ251_71222_Α5_10-06-2020 Συνοπτικές οδηγίες για τα ΕΚ, τα ΒΚ και τα ΕΕΚ των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020.pdf205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_70765_Α5_10-06-2020 - Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020.pdf)Φ251_70765_Α5_10-06-2020 - Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020.pdf145 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Φ251_72354_Α5_11-06-2020 Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων.pdf)Φ251_72354_Α5_11-06-2020 Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων.pdf129 kB