Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούσαν με τη δια ζώσης διδασκαλία, λόγω κακοκαιρίας από Δευτέρα 15-02-2021 θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση εφαρμόζοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
 
ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.