Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003 (άρθρο 29) οι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 12-11-2020, να ασκήσουν ένσταση κατά τους κύρους της εκλογής,

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ ενώπιον του  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΥΣΔΕ ενώπιον του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία