ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ

Α' ΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

   ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΕΠ-ΕΒΠ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 26-08-2022 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ ΣΤΙΣ 2/09/2022 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ. ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3Α, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16, ΤΟΥ Ν.3699/2008 (Α΄ 199) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 4589/2019 (Α΄ 13). ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ SMS ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η Σ.Δ.Ε.Υ., ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΔ. (ΦΕΚ 3785/13-08-2021, Τ.Β΄).

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες/ΚΕΔΑΣΥ από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.