ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Α ΦΑΣΗΣ 26-08-2022 ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 5/9

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων, που οι τοποθετημένοι αναπληρωτές, θα κάνουν Πράξη Ανάληψης να προβούν

στις ακόλουθες ενέργειες κατά χρονολογική σειρά :

  • Πρώτον: -Να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι αναπληρωτές (σχετική νομοθεσία)

(Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης -αριστερά σε μόνιμη εγγραφή).

 

-Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, να ενημερώσουν αμελλητί -διότι το αργότερο ως τις 14.00 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επακόλουθη καταχώρηση των στοιχείων από τους αναπληρωτές- στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Μyschool την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων (Διαφορετικά δεν θα γίνει η πρόσληψή τους)- (σχετική νομοθεσία)

 

  • Δεύτερον: Να γίνει Πράξη Ανάληψης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που επισυνάπτεται.
  • Τρίτον: ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ και ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΜΚ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ και να τα καταθέσουν με ξεχωριστό διαβιβαστικό για  κάθε αναπληρωτή-στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Σαπφούς 44, 5ος όροφος), ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ 7/09/2022 ΕΩΣ ΤΙΣ 09/09/2022.
  • Τέταρτον: Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ Invoices, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΔΕ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΠΑ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΜΕΑ ΤΕ(ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)].
  • Η ενημέρωση του myschool για την ενεργοποίηση της σύμβασης των αναπληρωτών την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας γίνεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ). Οι υπόλοιποι αναπληρωτές εντάσσονται στο myschool κανονικά ως δυναμικό τις επόμενες ημέρες.
  • Τα ονόματα των αναπληρωτών στον πίνακα τοποθετήσεων που εμφανίζονται με ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ σημαίνει ότι έχουν μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας.

 

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία