ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΤΗΣ Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΔΕΜ) ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5083897

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες -που βρίσκονται με κίτρινη σκίαση στον επισυναπτόμενο πίνακα -ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» :

-Nα παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΑΠΦΟΥΣ 44, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ), στις 21/10/2022 ως τις 11.00 πμ., σύμφωνα με την Εγκύκλιο Πρόσληψης Εκπαιδευτικών σε τμήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-23 (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας). 

-Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης και θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις τους, προσκομίζοντας παράλληλα το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΦΑΚΕΛΟ (επισυνάπτεται ο συμπιεσμένος ηλεκτρονικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΔΕΜ»). Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης την ίδια ημέρα.

Γι’ αυτό να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Δ/νσης μας για περαιτέρω ανακοινώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία